Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-11 Stoppdatum 2015-08-11
Mängd (ton): 10,07 Kostnad totalt: 15322
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: