Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOA003, 7918 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-28 Stoppdatum 2015-08-28
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 1537
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: