Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLOB001, 108 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-03 Stoppdatum 2015-08-03
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8903
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import