Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR061, 2909 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-26 Stoppdatum 2015-03-26
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 5567
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import