Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRES002, 960 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-14 Stoppdatum 2015-08-14
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 5186
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import