Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTO007, 1100 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-08 Stoppdatum 2015-12-08
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4142
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import