Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR014, 2010 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-04 Stoppdatum 2015-08-04
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3579
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import