Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTS002, 2969 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-03 Stoppdatum 2015-12-03
Mängd (ton): 2,74 Kostnad totalt: 3775
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import