Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN012, 2708 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-08 Stoppdatum 2015-12-09
Mängd (ton): 3,21 Kostnad totalt: 4427
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import