Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN043, 2732 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-11 Stoppdatum 2015-12-11
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4074
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import