Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB016, 1736 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-08 Stoppdatum 2015-11-08
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 5001
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: