Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF038, 2149 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-20 Stoppdatum 2015-10-20
Mängd (ton): 7,93 Kostnad totalt: 12734
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: