Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF063, 2166 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-21 Stoppdatum 2015-10-21
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 11246
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: