Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF094, 2197 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-23 Stoppdatum 2015-10-23
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 6450
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: