Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF101, 2204 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-20 Stoppdatum 2015-10-20
Mängd (ton): 11,84 Kostnad totalt: 19018
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: