Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF276, 2290 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-21 Stoppdatum 2015-10-21
Mängd (ton): 3,09 Kostnad totalt: 4961
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: