Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL037, 3014 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-24 Stoppdatum 2015-11-24
Mängd (ton): 7,08 Kostnad totalt: 9777
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: