Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL043, 3020 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-27 Stoppdatum 2015-03-27
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 13851
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: