Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAB008, 1683 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-11 Stoppdatum 2015-08-11
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8702
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: