Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRESJÖN, 622 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-05 Stoppdatum 2015-11-05
Mängd (ton): 8,02 Kostnad totalt: 12108
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: