Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-14 Stoppdatum 2015-08-14
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2881
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: