Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: AGNSJÖN, 390 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-29 Stoppdatum 2015-11-29
Mängd (ton): 17,72 Kostnad totalt: 20030
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: