Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGANESJÖN, 850 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-12 Stoppdatum 2015-08-12
Mängd (ton): 23,00 Kostnad totalt: 26404
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: