Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-10 Stoppdatum 2015-08-10
Mängd (ton): 17,91 Kostnad totalt: 27883
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: