Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckaskogssjön, 170 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-20 Stoppdatum 2015-08-20
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2799
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: