Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HISSHULTASJÖN, 634086 143041 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-17 Stoppdatum 2000-12-17
Mängd (ton): 11,21 Kostnad totalt: 8631
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: