Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DELETJÄRNET, 2363 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-20 Stoppdatum 2015-10-20
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 7728
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: