Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-23 Stoppdatum 2015-08-23
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 5598
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: