Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLAT, 778 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-11 Stoppdatum 2015-08-11
Mängd (ton): 19,57 Kostnad totalt: 22497
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: