Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GATESJÖN, 162 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-17 Stoppdatum 2015-08-17
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 4212
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: