Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GLADTJÄRN, 7464 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-19 Stoppdatum 2015-10-19
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3091
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: