Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANSJÖN, 38 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-26 Stoppdatum 2015-08-26
Mängd (ton): 8,07 Kostnad totalt: 13104
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: