Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRÅGÅSEVATTEN, 615 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-09 Stoppdatum 2015-11-09
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2918
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: