Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÄRDESSJÖN, 95 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-25 Stoppdatum 2015-08-25
Mängd (ton): 6,71 Kostnad totalt: 9551
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,1
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: