Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HISSHULTASJÖN, 634086 143041 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-15 Stoppdatum 2002-12-16
Mängd (ton): 11,06 Kostnad totalt: 9168
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: