Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HARKERUDSSJÖN, 1119 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-22 Stoppdatum 2015-08-22
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 7046
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: