Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORNBETASJÖN, 64 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-04 Stoppdatum 2015-09-04
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 26853
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: