Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORSSJÖ, 195 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-23 Stoppdatum 2015-08-23
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 4265
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: