Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HULTASJÖN, 608 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-05 Stoppdatum 2015-11-05
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5981
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: