Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-25 Stoppdatum 2015-08-25
Mängd (ton): 14,04 Kostnad totalt: 19973
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: