Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HISSHULTASJÖN, 634086 143041 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-01 Stoppdatum 2007-04-01
Mängd (ton): 9,30 Kostnad totalt: 9618
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: