Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: JÄRNSJÖN, 863 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-19 Stoppdatum 2015-10-19
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 6027
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: