Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-24 Stoppdatum 2000-10-24
Mängd (ton): 15,02 Kostnad totalt: 9584
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: