Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLINGERETJÄRNEN, 3112 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-24 Stoppdatum 2015-10-24
Mängd (ton): 2,86 Kostnad totalt: 4327
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: