Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-03 Stoppdatum 2015-12-03
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5084
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: