Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Björkärr, 1504 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-31 Stoppdatum 2015-10-31
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1667
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: