Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-05-08 Stoppdatum 1999-05-08
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 8722
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: