Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-06 Stoppdatum 2001-11-06
Mängd (ton): 15,01 Kostnad totalt: 9922
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: