Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA MÖRKEN, 567 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-08 Stoppdatum 2015-11-08
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1448
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: