Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-21 Stoppdatum 2003-10-21
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 10581
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: